Duseci za krevet sa zicanim jezgrom

Duseci sa zicanim jezgrom

Potporno jezgro je ključni deo svakog dušeka. Ojačava krevet i sprečava da spavač previše potonu u površinu dušeka. Jezgro za podršku takođe utiče na druge važne aspekte performansi kao što su neutralnost temperature, podrška ivicama i izdržljivost.

Jezgra se mogu konstruisati korišćenjem širokog spektra materijala, od kojih najčešći uključuju penu, lateks, kalemove i vazdušne ili vodene komore.

Ogromna većina dušeka ima potporno jezgro koje sadrži žičane namotaje, polipenu visoke gustine ili lateks. Ređe, kupci mogu naići na model koji sadrži vazdušne ili vodene komore u potpornom jezgru. Svaki materijal daje određene prednosti i nedostatke, a razumevanje načina na koji različiti materijali za podršku menjaju performanse kreveta može Vam pomoći da predvidite kako će se dušek osećati.

Kao što ime govori, konstrukcije namotaja sa neprekidnim žicama sastoje se od pojedinačnih žica koje se protežu po celoj dužini dušeka, spojenih spiralama. Jezgra za kontinualnu podršku žice generalno sadrže manje metala i koštaju manje za proizvodnju.

Duseci Za Krevet Sa Zicanim Jezgrom